Gizlilik Politikası:

Son Güncellenme: 05.12.2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

“PelinChef” kısaltması bu metinde “www.pelinchef.com internet sitesi”ni ifade etmekte olup, metnin devamında bahse konu site sadece “PelinChef” kısaltması ile belirtilecektir.

PelinChef, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemi ve hukuki sebepler ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyor.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunulan hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetleri, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenebilecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetleri yürütmek üzere hizmet alınan ve/veya verilen, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunulan, iş birliği yapılan, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak info@pelinchef.com üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. PelinChef’i kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@pelinchef.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Telif Hakları ve Alıntı:

PelinChef’te yayınlanan bilgilere (görsel, tarif, site kodları, veri vb. her türlü bilgiyi içerir) ilişkin tüm haklar (kopyalama, çoğaltma, işleme, üçüncü taraflar dahil olmak üzere yayma) PelinChef’e aittir.

Emeğe saygı ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; PelinChef’te alıntı yapılan her tarifte ilgili hak sahibinden izin alınıp mutlaka kaynak gösterilmektedir.

Bu kapsamda, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na istinaden; hak sahibi olunan ve alıntı yapılmak istenen herhangi bir bilgi (görsel, tarif, site kodları, veri vb. her türlü bilgiyi içerir) için mutlaka izin alınacak ve bildirilecek yöntemler çerçevesinde kaynak gösterilerek paylaşım yapılabilecektir.

Aksi yönde açık yazılı izin olmadığı müddetçe, site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam vb. gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.

PelinChef dilediği zaman, dilediği kişi veya kurumun işbu metindeki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkını saklı tutar.